Fitness

Så Hanterar Du Kritik & Feedback Som PT

on

Kritik är ett ord som många ofta tycker har en negativ betoning, mycket för att de relaterar det till situationer då de får någonting bedömt och ofta är det framför allt de mer negativa sakerna man tenderar att minnas. Kritik är i verkligheten ett brett begrepp som exempelvis omfattar recensioner, ifrågasättningar, undersökning och egenskaper. När fick du senast kritik av någon?

Det finns alltså negativ kritik, men det finns även neutral och positiv kritik, där neutral kritik kan ha som syfte att utveckla det sagda och berika samtalet. Ofta brukar man prata om konstruktiv kritik där syftet är att förbättra det kritiserade genom att ge förslag till förändring. Ett annat ord för kritik, som är mer vedertaget i dagsläget på grund av den negativa betoningen på ordet, är ordet feedback.

Feedback är för många känsligt och svårt att prata om. Många har dålig erfarenhet av det, dels för att de kanske har svårt att ta till sig det, men också för att det inte har presenterats på ett bra sätt. Själva grundsyftet med feedback är att få någon annan att förstå någonting, men eftersom man är individuellt olika så är inte alltid detta så lätt.

Vanligt är det att den som får feedback direkt går i försvar genom förnekelse eller ursäkter. Genom att göra detta och direkt reagera med sina känslor, så blir det ofta negativt för både den som ger och den som får feedback. Så om du ska ge någon feedback, tänk på hur du gör det och presentera det gärna utifrån ditt perspektiv – Som jag känner så…, som jag uppfattar det så…, jag önskar att och så vidare. Fokusera på handlingen och inte på personen, säg aldrig ”du är”, eller ”du gör”. Tänk på att det är i utvecklingssyfte och inte för att få någon att må dåligt. Vidare så kan du tänka på att välja ett passande tillfälle, man är olika mycket mottaglig för feedback vid olika tillfällen.

Om någon ger dig feedback så vill någon annan i sin tur få dig att förstå någonting som de tycker att du bör göra annorlunda. Vare sig du uppskattar eller inte uppskattar din feedback, försök att inte förneka, försvara eller ge ursäkter, vilket ofta är den första reaktionen. Försök istället att gå direkt till att försöka förstå varför. Hur kommer det sig att personen vill få dig att göra det där annorlunda? Kan det jag gör förbättras på något sätt? Genom att förmå sig själv att inte omedelbart hamna i försvarsposition och istället förmå sig själv att försöka förstå anledningen till varför, så blir det som oftast positivt både för den som ger feedback och för dig som får feedback. Du tar till dig informationen och kan utvecklas till en ännu bättre version av dig själv, om feedbacken är bra.

När du får mer erfarenhet både av att få och att ge feedback, så kommer du förhoppningsvis att se all typ av feedback som bra. Bara för att du får feedback så betyder ju inte det att du alltid behöver förändra någonting, men om du kan ta till dig det och förstå bakgrunden till varför, så har du enbart att vinna på feedback i längden, oavsett om den är positiv, negativ eller konstruktiv.

About Oskar Nätt

Oskar är webbredaktör för Personal Trainer Magazine sedan 2015. Studerar försäljning och marknadsföring och har tidigare arbetat med Iron Man Magazine.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *